Skip Navigation

DVD Ilustrado Multilíngue

The Biology of Prenatal Development




БИОЛОГИЯ НА ВЪТРЕУТРОБНОТО РАЗВИТИЕ

.Български [Bulgarian]


 

Baixar Versão em PDF  O Que é PDF?
 

Capítulo 1   Introdução

Процесът, в който една едноклетъчна човешка зигота се превръща в зрял индивид, изграден от стотици трилиони клетки, е може би най-впечатляващият феномен в цялата природа.

Учените днес знаят, че повечето от рутинните процеси в един зрял възрастен индивид, водят началото си още по време на бременността - доста преди самото раждане.

Периодът на развитие, предшестващ раждането, все повече се определя като период на приготовление, по време на който се оформят всички структури на развиващия се индивид и той придобива всички умения, необходими за оцеляването му след раждането.

Capítulo 2   Terminologia

Бременността при човека обикновено продължава около 38 седмици - от самия момент на оплождане или зачеване, до самото раждане.

През първите 8 седмици след оплождането, развиващият се индивид се нарича "ембрион", което означава "растящ вътре". Този период, наречен ембрионален, се характеризира с оформянето на повечето основни системи на тялото.

От 8-та седмица до края на бременността, развиващият се индивид се нарича "плод" или "фетус", което означава "неродено бебе". През този вътреутробен период, тялото расте и неговите системи започват да функционират.

Всички периоди на развитие на ембриона и фетуса в тази програма се отнасят за времето след зачеването.