Skip Navigation

DVD Ilustrado Multilíngue

The Biology of Prenatal Development
הביולוגיה של ההתפתחות לפני הלידה

.עברית [Hebrew]


 

Baixar Versão em PDF  O Que é PDF?
 

Capítulo 1   Introdução

‏התהליך הדינאמי בו התא האנושי הבודד, הזיגוטה ‏הופך לבוגר בעל 100 טריליון תאים הוא אולי ‏התופעה המופלאה ביותר בטבע.

‏כיום, המדענים יודעים שרבים מהתפקודים השגרתיים ‏של הגוף הבוגר, ‏מתפתחים במהלך ההיריון - ‏לעיתים זמן רב לפני הלידה.

‏התקופה ההתפתחותית שלפני הלידה ‏נתפסת יותר ויותר כזמן הכנה ‏שבו האדם המתפתח, ‏רוכש את המבנים הרבים ‏ומתרגל את המיומנויות הרבות הדרושות ‏לצורך הישרדות לאחר הלידה.

Capítulo 2   Terminologia

‏ההריון אצל בני אדם נמשך באופן נורמאלי כ38 שבועות, ‏הנספרים בדרך כלל ממועד ההפריה ‏או העיבור, ועד ללידה.

‏במשך 8 השבועות שלאחר ההפריה, ‏האדם המתפתח נקרא עובר, ‏שפירושו "גדילה בפנים". ‏תקופה זו, הנקראת התקופה העוברית, ‏מאופיינת על ידי היווצרות ‏מרבית המערכות המרכזיות בגוף.

‏מסיומם של 8 השבועות ועד לגמר ההיריון, ‏"האדם המתפתח נקרא שליל," ‏שפירושו "צאצא שלא נולד." ‏בתקופה זו, הנקראת התקופה העוברית, ‏הגוף גדל ומערכותיו מתחילות לתפקד.

‏כל השלבים העובריים בתוכנית זו ‏מתייחסים לתקופה שלאחר ההפריה.